Jiangsu Sheng Jian Environmental Equipment Co. Ltd.

318 Shi Pai De Chang Rd. Ba Cheng Town , Kunshan, Jiangsu, 215300 CHINA
+8686 512 50190510

www.sheng-jian.com

Air Movement and Control Association International, Inc.