Certified Product Search - AMCA

Members

Find AMCA Members

Asia >> By Country

Asia            
= Certified Ratings Program ParticipantREPUBLIC OF KOREA

ACE R & A Co., Ltd
View Certified Products
265-7 Suchon-ri Jangan-myeon
Hwaseong-si
Gyeonggi-do, , REPUBLIC OF KOREA 445-944
Tel: 82 31 359 1801
Fax: 82 31 359 1899
www.aceind.co.kr


BnC Company Limited
View Certified Products
680-8 Naegi-ri, Poseung-eup,
Pyeongtaek-st,
Gyeonggi-do, , REPUBLIC OF KOREA 451-821
Tel: 82-31-683-6971
Fax: 82-31-683-6973
www.bncblower.co.kr


Dae Lim Pung Ryuck Co Ltd
View Certified Products
258-2 Hwarihyun-Yi Hyangnam-eup
Hwasung-si, Gyeonggi-do, , REPUBLIC OF KOREA 445-924
Tel: 82-31-359-8816
Fax: 82-31-359-8364
www.e-daelimfan.co.kr


Dae Ryun Ind Ltd
View Certified Products
115 Wanjusandan 7-ro
Bongdong-eup, Wanju-gun, Jeon-Buk, , REPUBLIC OF KOREA 55318
Tel: 82 063 262 5100
Fax: 82 063 262 5107
www.drair.co.kr


Daelim Mechanical Co.
View Certified Products
341-28 Duun-ri
417-832, Buleun-myeon
Ganghwa-gun
Incheon, , REPUBLIC OF KOREA
Tel: 82-32-P37-3571
Fax: 82-32-P37-3541


Dong Hae Engineering Co., Ltd.
View Certified Products
104B-9L,Namdong Complex.
652-8,Gojan-Dong
Namdong-gu,Incheon, , REPUBLIC OF KOREA 405-818
Tel: +82 32 811 0036
Fax: +82 32 811 0038
http://donghaefan.co.kr/


Dong Yang Air-Conditioning Co., Ltd.
View Certified Products
#127-18, Gujangri
Paltanmyun
Hwasungsi
Kyunggido, , REPUBLIC OF KOREA 430-019
Tel: 82-31-359-8944
Fax: 82-31-359-8943
www.hvacdac.com


Ecta Company, Ltd.
#A-3-204, 197 Guraringang-ro
Guro-gu
Seoul, , REPUBLIC OF KOREA 152864
Tel: 82 2 2631 4552
Fax: 82 2 2632 4552
www.ecta.co.kr


Flakt Woods Korea
View Certified Products
48-12, Gundong-ri, Jiksan-eup,
Chonan
Chungchongnam-do, , REPUBLIC OF KOREA 330-300
Tel: 82-41-589-2001
Fax: 82-41-589-2009
www.flaktwoods.co.kr


GumSung PoongRyuck Co.
View Certified Products
13,Asan valley-ro
Dunpo-myeon, Asan-si
Chungcheongnam-do, , REPUBLIC OF KOREA 31408
Tel: 82-32-811-9500
Fax: 82-32-811-9503
www.gsfan.co.kr